Love Hotel – Q&A met Giovanna Stopponi Zat 21/03/2015 – 20u00

ラブホテル

Een in geheimzinnigheid en gegniffel gehuld curiosum dat bij zowat elke reisreportage naar Japan de revue passeert is de love hotel-industrie, goed voor een jaarlijkse opbrengst van 40 miljard dollar. Voor vele buitenlanders zijn de love hotels het symbool van de gespleten persoonlijkheid van de Japanners, maar wat er zich echt achter de doorgeefluikjes en in de harten van hun bezoekers afspeelt blijft voor velen een vraagteken. Tot nu, want deze documentaire biedt een ontluisterende en tegelijk hartverwarmende kijk in het hart van de Japanse verlangens. Verlangens die in het conformisme van elke dag verdwijnen in de pendelaarsmeute en de concrete jungle van de grootstad. Tegelijkertijd werpt deze film een unieke blik achter de schermen en volgen we het wel en wee van het personeel in een industrie die ook in Japan zwaar belaagd wordt door een almaar conservatievere overheid. Terwijl in de ene hotelkamer een SM-meesteres haar slaaf bedwingt, en in de andere een hoogbejaarde man een liefdesbrief naar zijn buurvroiuw schrijft, rookt in het kleine kantoortje de hoteleigenaar piekerend zijn sigaret. Deze documentaire is een ware eye opener, zelfs voor Japankenners, en kon daarom onmogelijk ontbreken.
We zijn daarom hoogst vereerd om Giovanna Stopponi, de Italiaanse producer, bij de vertoning in ons midden te hebben. In haar Q&A zal zij ons dus nog een extra blik achter de schermen van deze blik achter de schermen gunnen.

Jaar: 2014
Director: Phil COX
Co-Director: Hikaru Toda
Producers: Giovanna Stopponi & Sophie Parrault
Ondertiteling: Engels
Duur: 80′

[dpsc_display_product]

 

 

The love hotel industry, accounting for annual revenue of $ 40 billion and staple of nearly every travel documentary about Japan, is a curiosity that is still shrouded in mystery. For many foreigners, the love hotels symbolize the split personality of the Japanese, but what really happens behind the relay shutters and in the hearts of their visitors remains hidden. That is until now, because this documentary provides a revealing and simultaneously heartwarming look at the core of Japanese desires. Desires that disappear in the conformism of daily commuting and the concrete jungle of the metropolis. This film offers a unique look behind the scenes as well as a window onto the fortunes of the staff in an industry that is heavily attacked in Japan by an increasingly conservative government. In one room a SM mistress tames her slave, in the other an elderly man writes a love letter to his neighbor, meanwhile the hotel owner smokes his cigarette in his small office brooding heavily. This documentary is a real eye opener, even for Japan connoisseurs, and therefore had to be part of the festival program.

We are honored to have Giovanna Stopponi, the Italian producer, join us for the screening. In her Q & A she will give us so an extra look behind the scenes of this behind the scenes documentary.