Broken Commandment
ZON 26/03/2023 – 14u30

破戒

Ushimatsu Segawa behoort tot de burakumin minderheidsgroep die ondanks het afgeschafte kastenstelsel nog steeds gediscrimineerd wordt in het begin van de 20e eeuw.belgie
Als leraar probeert hij zijn identiteit verborgen te houden, in de hoop zo een normaal leven te kunnen leiden. Maar de mensen rondom hem beginnen om diverse redenen aan hem te twijfelen, terwijl hijzelf meer en meer onder de invloed komt van een
burakumin-rechtenactivist… 

Tickets: Broken Commandment
Film algemeen € 11
Film reductie € 9
Film + Bento Lunch € 29

Year: 2022
Director: Kazuo Maeda
Language: Japanese
Subtitles: English
Length: 119 min